زمان برگزاری : سه شنبه 96/11/03 الی جمعه 96/11/06

محل برگزاری : نمایشگاه بین‌المللی تهران