این نمایشگاه 8 الی 20 آذر ماه در نمایشگاه بین المللی فارس و توسط شرکت دکوپاژ برگزار میشود.

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس

زمان : 18 لغایت 20 آذر ماه

زمان بازدید : 16 الی 21