زمان برگزاری :  28 الی 31 تیر ماه 97

محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران

   آدرس: تهران، بزرگراه چمران