زمان برگزاری :  19 الی 22 تیر ماه 97

محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران

   آدرس: تهران، بزرگراه چمران