زمان : پنجشنبه 96/10/21 الی يكشنبه 96/10/24

مکان : نمایشگاه بین‌المللی تهران