این نمایشگاه همزمان با نمایشگاه‌های خانه مدرن و مبلمان اداری در 24 الی 28 مرداد ماه در نمایشگاه بین المللی فارس برگزار می شود.

مکان : محل دائمی نمایشکاه های بین المللی استان فارس

زمان : 24 الی 28 مرداد ماه ساعت 17 الی 22