محل برگزاری : نمایشگاه بین‌المللی تهران


آدرس: تهران، بزرگراه چمران

تاریخ شروع :

چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱ (۰۸/۲۳/۲۰۱۷)


تاریخ پایان :

سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷ (۰۸/۲۹/۲۰۱۷)

نوع نمایشگاه: بین المللی

وب سایت: www.takdecor.com

تلفن: ۸۸۷۴۰۹۰۳ – ۰۲۱

فکس: ۸۹۷۸۲۱۱۰