پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور فراورده های لبنی و صنایع وابسته در تهران (6 الی 9 آبان ماه 95)


تاریخ شروع :پنج شنبه 06 آبان 95       27 اکتبر 2016 میلادی       Thu 27 October 16
تاریخ پایان : یکشنبه 09 آبان 95       30 اکتبر 2016 میلادی       Sun 30 October 16

کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان تهران، تهران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
Asia, Middle East, Iran, Tehran Province, Tehran