محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران آدرس: تهران، بزرگراه چمران زمان : ۲۲ الی ۲۵ آذر ماه ۹۶ زمان بازدید : ۹ الی ۱۷