چگونه باید یک فرش مناسب در دکوراسیون داخلی انتخاب کرد؟ 
فرش نقطه عطف یک اتاق است. به همین دلیل برای انتخاب آن باید به عناصر داخل اتاق که به صورت دائمی در اتاق قرار گرفته اند ویا آیتم های مختلف مبلمان و لوازم که قبلاً داشته اید و می خواهید از آنها در دکوراسیون اتاق استفاده کنید، توجه کنید. آنها تا حد زیادی روی سبک و رنگ فرش تاثیر خواهند گذاشت. کف اتاق و فرش به عنوان اجزاء حیاتی برای ایجاد یک اتاق صمیمانه و راحت نام برده می شوند. سبک و رنگ مبلمان نیز در انتخاب فرش تاثیرگذار هستند. باید توجه کنید که چه چیزی برای شما و خانواده تان و همین طور دکوراسیون داخلی فضای مورد نظر مناسب تر است. اندازه مناسب برای فرش در فضای اتاق را مشخص کنید. وقتی که جای مناسب مبلمان را مشخص کنیم به راحتی می توانیم اندازه مناسب برای فرش را تعیین کنیم. باید مطمئن شوید که پایه های جلویی مبلمان دقیقاً جلوی فرش قرار می گیرند، اما این مسئله در مورد پایه های عقبی الزامی نیست. 
در حالت ایده آل، در اتاق ناهارخوری، اندازه فرش باید به قدری باشد که دقیقاً زیر میز و صندلی ها پهن شود، حتی زمانی که صندلی ها برای نشستن عقب کشیده می شوند. اگر دو دست مبل در اتاق قرار گرفته است می توان برای هر قسمت از یک فرش کوچکتر استفاده کرد.