این موضوع شامل درک عنصر برنامه ریزی می باشد . برای اینکه کارطراحی داخلی را به درستی انجام دهیم ، ممکن است تعدادی راه حل وجود داشته باشد . در این مرحله کار ما شناسایی آن راه حل ها با استفاده از علم طراحی داخل و معماری داخلی می باشد .

ممکن است یک یا تعدادی گزینه وجود داشته باشد و مهارت ما در برنامه ریزی و مفاهیم طراحی داخلی به ما در شناسایی مشکل و راه حل و یا جایگزین ها کمک خواهد کرد .

برای انجام این کارها ما همچنین باید درک درستی از آنتروپومتری و ارگونومی داشته باشیم که در مورد اندازه و محدودیت های بدن انسان و چگونگی تعامل آنها با ماشین آلات و یا در مورد طراحی داخلی ، چگونگی تعامل آنها با مبلمان و وسایل می باشد .

ما همچنین از این مهارت در طراحی نازک کاری ، کابینت و مبلمان به گونه ای استفاده می کنیم که قادر به فراهم آوردن حداقل فضای مناسب و راحت برای کاربری های خاص باشند .

به عنوان مثال اگر بخواهید یک سری اتاق خواب طراحی کنید ، آیا اندازه استاندارد برای تخت های یک نفره ، یک نفره بزرگ ، دو نفره و... را می دانید ؟ نه تنها به دانستن این ابعاد اولیه نیاز دارید بلکه به اطلاعاتی در مورد ارتفاع موجود ، مقدار فضای مورد نیاز برای حرکت در اطراف تخت ، مقدار فضای مورد نیاز برای وقتی که خم می شویم تا تخت را مرتب کنیم نیز نیاز دارید . این ساده به نظر می رسد اگر شما فضای زیادی برای کار دکوراسیون داخلی محیط مورد نظر داشته باشید .

نکته بسیار جالب این است که هنگامی که شما یک درک خوب از بدن انسان ( ابعاد آنتروپومتری )  دارید ، برنامه ریزی برای تبدیل شدن به محیط دلخواه شروع می شود .