احتراما ضمن تقدیر و تشکر از حسن انتخاب شما

خواهشمند است جهت هرچه بهتر شدن خدمات این مجموعه به پرسش های زیر پاسخ دهید.

رضایت مشتری
1- نحوه برخورد کارشناس فروش
2- نحوه برخورد سرپرست نصب
3- نحوه برخورد گروه نصب در زمان اجرا
4- آمد و شد به موقع نصاب ها
5- کیفیت اجرا
6- زمان و نحوه تحویل کالا
در مجموع ایا تک دکور را به دوستانتان معرفی می کنید؟