قرنیز کرونوگرین سری پافیلی تسمه Veranda-192

رنگ: Veranda-192
شناسه محصول: Veranda-192-border دسته: